Välkommen till Ateljé Polaris

ATELJÉ POLARIS

lisbeth@ateljepolaris.se

”Lisbeth utför skulpturer och reliefer ofta med symboliska djurbilder där det primitiva och mänskliga väcker känslor”

There our mission is to safeguard the earth, it`s people, it`s plants and animals, and the natural system on which all life depends.

”Antarktis och Arktis katedral med sin magi och skörhet återspeglas i glasets spektakulära processer”

Vi blir ödmjuka när vi ser allt i ett större perspektiv. Människan är så liten i förhållande till djuren-hur ömtåligt allt är.

Copyright © Atelje Polaris Glas och Design | All images on this website are copyright protected | For permission to use any of these images please contact us directly